De gezichten achter

Sport4All GO

                                                               

Een kleine 3 jaar geleden hebben wij, Sabina de Jonge en Ilvia Witte onze

kennis, ervaringen en enthousiasme bij elkaar gevoegd en dat was de start

van "Sport4All GO". Dit omdat wij van mening waren dat er voor iedereen een sportaanbod op Goeree Overflakkee moest gaan komen.

Samen hebben wij erg veel ervaring in omgang en sportles geven aan veel verschillende doelgroepen.  Doelgroepen zoals o.a. jonge kinderen, jeugd, pubers, jong volwassenen, volwassenen en de ouder wordende mens. Van fitte, gezonde kinderen en volwassenen tot kinderen en volwassenen met beperkingen (o.a. lichamelijke, verstandelijke, psychische, NAH, autisme, pdd-nos, ADHD, diabetes, epilepsie, alzheimer).

Achtergrond Sabina de Jonge:

Sportinstructrice (CIOS), leefstijlcoach, gewichts- & voedingsconsulente, boxercise instructrice, rots & water trainer, watsu beoefenaar en in het bezit van Sherborne certificaat, meer dan 20 jaar ervaring in lesgeven in sport en bewegen.

Achtergrond Ilvia Witte:

Sport- & fitnessinstructrice (CIOS), gewichts-& voedingsconsulente, fitnesstrainer oncologie, beweegconsulente, bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus Type II, in het bezit van het certificaat obesitas, eetverslaving en gedragsverandering, Watsu- en Sherborne basis, meer dan 25 jaar ervaring in lesgeven in sport en bewegen.

© 2019 by Sport4All GO